Символи на училището

 
СОУ "Д-р Петър Берон" - град Свиленград е училище с вековни традиции, с доказан авторитет и ясни приоритети. Приятна и уютна атмосфера обгръща децата още от прага на училището. Предлагаме модерни интерактивни методи на обучение. Стремим се да изграждаме знаещи, мислещи и творчески личности.