Ваканции и празнични дни

 

                                   

 Ваканции, учебна 2010/2011 година:

 

за първи клас 28.10.2010 г. – 01.11.2010 г. вкл.
Коледна 24.12.2010 г. – 02.01.2011 г. вкл.
Срочна 29.01.2011 г. – 31.01.2011 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас 30.03.2011г.  – 10.04.2011 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас 30.03.2011 г. –  03.04.2011 г. вкл.Неучебни дни:

 

01.11.2010 г. – Ден на народните будители
17.05.2011 г. – ДЗИ по български език и литература
19.05.2011 г. – Втори ДЗИ
25.05.2011 г. – Неучебен ден по повод Деня на славянската писменост

Край на втория учебен срок на учебната 2010/2011 година:

31.05.2011 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)