Речници

 

Използвайте следните онлайн речници, когато срещнете затруднения:         

                                                                                                                                                      

1.Български тълковен речник:

www.t-rechnik.info/a.php

2. Синонимен речник:

www.bgtree.net/dictionary

 3. Правописен речник:

vanyog.com/grammar-bg/online/index.php