Буквата се чете и пише.

Звукът се чува и изговаря.

Звуковете са гласни и съгласни.

 Гласните съдържат само глас и образуват срички. Те са шест на брой: а-ъ; о-у; е-и.

Гласните са широки(а,о,е) и тесни(ъ,у,и)

Съгласните са сонорни, звучни или беззвучни.

 Сонорните съгласни съдържат много глас и малко шум.

 Това са съгласните в думата ЛаМаРиНа + Й.

 Звучните съгласни съдържат глас и шум.

 Звучните съгласни са Б, В, Г, Д, Ж, З. Това са първите шест съгласни в азбуката.

Беззвучните съгласни са П, С, Ф, Т, Ш, К ,Х, Ц, Ч. Те съдържат малко глас и много шум.

В края на думата звучен съгласен се чува като съответния  беззвучен - Б се чува като П, В - като Ф, Г като К, Д като Т, Ж като Ш, З като С.

Ако се колебаем коя буква да напишем, променяме думата, така че след съгласната да има гласен звук.

/град-градове, гост-гости, праг-прага, лов-лова/

Буквата Я в началото на думата означава два звука Й и А.

Буквата Ю в началото на думата означава два звука Й и У.

Буквата Я след гласен звук означава два звука - Й и А.

Буквата Ю след гласен звук означава два звука - Й и У.

Буквата Я след съгласен звук означава един звук .

Буквата Ю след съгласен звук означава един звук .

Буквата Щ винаги означава два звука - Ш и Т.

 ДЖ   -       2 букви – 1 звук

 ДЗ    -       2 букви - 1 звук

Буквата Ь не означава звук, а бележи, че предния съгласен се  чува по-меко.

Йо се пише в началота на думата или след гласен: Йоан, майор

Ьо се пише винаги след съгласен: шофьор, монтьор

Буквата Й бележи съгласен звук - не образува срички.

Й или И в края на думата?

Когато се означава един предмет,се пише й (един порой) - 2 срички.

Когато се означават много предмети,се пише и (много порои) - 3 срички.

 

 Думата означава нещо: предмет, признак на предмета или действие.

Пренасянето на думите става по срички: Ма-ма, чо-век,са-мо

При пренасяне никога буква не остава сама на горния или на долния ред.

Главна буква се пише в началото на текст или изречение.

/Мама е красива и добра./

Имената се пишат с главни букви. /Иван, Моника, Георги, Самоков  /Аз живея в Самоков./

 

Думите, свързани по смисъл, образуват изречение.

Чрез съобщителното изречение се съобщава нещо.В края му пишем точка.

/Аз обичам България./

Чрез въпросителното изречение задаваме въпрос.В края му се пише въпросителен знак.

/Ще ходиш ли на училище?/

Удивителният знак се поставя след изречение, което означава заповед или силни чувства.

/Затвори вратата! или Ох,боли ме зъб!/

Изреченията, свързани по смисъл,  образуват текст.

Когато пишем и четем, общуването е устно. Когато говорим и слушаме, общуваме писмено.