Необходими помагала и тетрадки

 по учебните предмети

Помагалата, написани със син цвят ще получите безплатно от училище, а останалите трябва да се закупят от Вас.

 

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Четене - Буквар,Читанка, тетрадка по четене с тесни и широки редове

Писане - Учебна тетрадка № 1,2,3; 2 тетрадки с тесни и широки редове,Тренировъчни упражнения и диктовки - 1,2 част

МАТЕМАТИКА

Учебник, Учебна тетрадка №1,2,3, 2 тетрадки с малки квадратчета,Сборник - задачи по математика - учебно помагало


РОДЕН КРАЙ   

Учебник, тетрадка с тесни и широки редове 

МУЗИКА      

Учебник, Учебна тетрадка, Нотна тетрадка

ДОМ.БИТ И ТЕХНИКА

Учебник, Материали според темата

ЗИП - МАТЕМАТИКА 

Помагало за ЗИП, тетрадка с малки квадратчета

 

ЗИП - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  Помагало за ЗИП, 1 тетрадка с редове

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - Учебник и материали според темата(рисувателен блок, водни бои, моливи, флумастери, гланцов блок, лепило, ножичка, пластилин)

ЧАС НА КЛАСА-  Учебна тетрадка по БДП

ЧАС НА КЛАСА И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ - Спортен екип,маратонки, цвички или гуменки за физкултурния салон.